GDPR, Cookie og persondata – Würtz Grafisk

Databeskyttelsespolitikken gælder for indsamling og brug af personoplysninger for virksomheden Würtz Grafisk.

Würtz Grafisk er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Virksomhedens kontaktoplysninger er:

Würtz Grafisk CVR. nr. 35303375
Sandbjergvej 21, 7130 Juelsminde
Telefon: +45 40894575
Mail: helene@wurtzgrafisk.dk

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Personoplysninger som virksomheden behandler:

Würtz Grafisk behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og samarbejdspartnere

Dine personoplysninger stammer fra:

 • Direkte fra dig via mail, sms eller beskeder på sociale medier.

 • Forespørgsel på opgave via email eller pr. tlf.

 • Fra en fælles kunde eller samarbejdspartner

 • Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.

Würtz Grafisk bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kundens navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så virksomheden kan komme i kontakt med kunden
 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så virksomheden kan sende nyhedsmail eller pressemeddelelser til personen
 • Oplysninger som personen selv har givet i et kommentarfelt bruges til et bestemt formål
 • Virksomheden bruger bestemte personoplysninger i forbindelse med et projekt fx for en kunde

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når Würtz Grafisk behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve, registrering og analysering af interesser og adfærd hos en bruger af en hjemmeside)

 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, (det vil for eksempel være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse i kundeforhold)

 • Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse (fx indberetninger til SKAT)

 • Behandler dine personoplysninger efter interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Virksomhedens interesser, som begrunder behandlingen er almindelig interesse i at markedsføre virksomheden.

Videregivelse af personoplysninger

Würtz Grafisk videregiver kun dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis virksomheden er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Opbevaring af dine oplysninger

Virksomheden opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning.

I forbindelse med levering af Würtz Grafisks produkter og tjenester opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år

Dine rettigheder

Når Würtz Grafisk behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage:
  Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden telefonisk eller pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger:
  Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger:
  Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

 • Ret til at få slettet dine oplysninger:
  I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
  I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret at gøre indsigelse mod behandlingen
  I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Dataportabilitet
  I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.